Rozšíření PHP


Core, PDO, Phar, Reflection, SPL, SimpleXML, calendar, cgi-fcgi, ctype, curl, date, dom, fileinfo, filter, ftp, gd, gettext, hash, iconv, json, libxml, mbstring, mysqli, mysqlnd, openssl, pcre, pdo_sqlite, session, sqlite3, standard, tokenizer, xml, xmlreader, xmlwriter, zip, zlib
Na základě žádosti e-mailem otevřeno:

extension -> curl
extension -> gettext
extension -> openssl
extension -> zip
Poslední aktualizace středa 08. březen 2017 08:45