SEVERKA - 13.-14.1.2007


Severka oslavila velmi kulaté 40.+10. narozeniny 13.-14.1.2007 ve 4kolech. Následuje vyprávění a vědecké přednášky dvou slovutných badatelů MaPe a Můry a řeč vizionáře Vašíka.

Oslava 10. výročí přežití ČTYŘICETIN Jany Severové

aneb Dobytí severního pólu 4.trasou

 

Čtyřkoly 13.- 14.1.2007

Polárníci a Eskymáci vhodně vybavení teplým šatstvem a potřebami pro život v ledových pustinách, jsouce provázeni polární zvěří, vybavenou příslušnou srstí, se sešli v prostorném iglů hostince Montana ve Čtyřkolech (kde taky jinde, že), aby oslavili Severčino výročí právě dobytím severního pólu. Na úvod bylo řečeno:

Milí kamarádi a přátelé naší oslavenkyně Severky,

doufám, že nebudete nic namítat proti tomu, abychom dnešní slavný den využili k odstartování podniku troufám si říci nejen Trasového, nejen Takového, ale přímo celosvětového významu !!

Dnes je 13.ledna, teplota je kolem 13 stupňů, třešně nabíhají do květu a kosáci a kosice stavějí hnízda a snášejí vejce. Horská služba přešla na letní provoz a my snad ani nebudeme moci vyzkoušet to, co nám přinesl Jéžišek nového na řádění na sněhu. S tím se musí něco udělat ! Tam na severu je zřejmě něco v nepořádku. Je třeba se přesvědčit. A kdo to půjde vyzkoumat ? No přeci TRASOVÁ EXPEDICE , která dobude severního pólu a udělá tam pořádek !!

Nemyslete si, že vyrazíme jen tak beze všeho, jak je u nás zvykem. Kdepak, provedli jsme i důkladnou teoretickou přípravu, konzultovali u předních světových odborníků. Tyto kapacity jsme požádali aby se i s vámi podělily o své znalosti.

Kapacity (Můra, MaPe, Milan Zemaník a Venca Samohel) poté pohovořily o arktických nadpřirozených bytostech a Severní královně, pronesly polemiku s doc. Algidou o severské fauně a flóře, o krajině polární a o tom, proč je třeba mezi „Ekymáky“ vyrazit.

Po přednáškách byla výprava zformována: Milan, Píďa, Fidla, Ctirad, Vlado, MaPe … a s buzolou Stáňou vyrazila k pólu, který se nacházel v oblasti pódia pod svítícím souhvězdím Malého vozu s Polárkou (Severkou) na konci oje. Pólu bylo dosaženo kolem 9 hodiny večerní.

Výprava vztyčila vlajku a snažila se postavit základnu ve formě iglů, což se kvůli nadměrné velikosti doneseného stanu nepovedlo, ale to nevadilo, protože počasí bylo stejně „na širák“. V blízkosti pólu objevila výprava spící a chrápající objekt, který se po násilném probuzení prohlásil za Severní vítr, rozfoukal se a výpravu i s okolím zasypal přemrzlým sněhem, takže na pólu konečně začala zima (vyprázdnil na to 1 velký sněhový hasicí …..).

Oslavenkyně nic zlého netušíc pozorovala dění, které se jí zdánlivě ani netýkalo. Ale to byl zásadní omyl. Málem zbudované polární stanice se musel někdo ujmout a mohla to být jedině Severní královna. Tu si hlasitě vyžádali členové výpravy i všichni přítomní seveřané. A tak byla Severka přivezena k pólu na saních, tažených dvěma ochočenými ledními medvědy. Oděna v blankytném plášti, na hlavě korunu Severní královny, ujala se oslavenkyně na pólu vlády, právě vybavena fungl novým nářadím převážně od firmy FISKARS.

Tradiční dort byl tentokráte „Polárkový“ a byl spořádán seveřany závratnou rychlostí krátce poté, co královna sfoukla svých 40+10 svíček. Jedlý model ambasády Severního království se sídlem v Chotěvicích byl přeci jen z trvanlivějšího těsta a vydržel až do rána, kdy byl polárníky a severskou zvěří též nadšeně sežrán.

MaPe


MaPe: Severská fauna a flóra polemika s názory doc. Wintera Algidy

Rád bych se v této přednášce krátce dotkl úkolů expedice 4. trasy k severnímu pólu na poli zoologie a botaniky.

Přednedávnem uveřejnil náš dlouholetý konkurent v oblasti polárního zoologického bádání docent Winter Algida v časopise Severská zvířena sérii článků. Tyto stati by snad mohly vzbudit u neodborné veřejnosti dojem, že pan docent Algida je dokonalým znalcem fauny polárních oblastí. Po jejich přečtení nám odborníkům nezbývá, než se nad jeho tvrzeními pousmát. Na několika příkladech bych chtěl ilustrovat, že lze se závěry pana docenta s úspěchem polemizovat – jinými slovy možno říci, že si pustě vymýšlí.

Vezměme například jeho tvrzení, že se medvěd lední (Ursus arkticus) živí medem včely polární (Apis glacialis). Naše expedice tento zjevný výmysl snadno vyvrátí, neboť dokážeme, že včela polární je masožravá a snáší vejce. Zkuste najít v Arktidě med, to spíše najdete vejce a to pravděpodobně ruské.

Jiným trapným omylem doc. Algidy je jeho popis klapouše grónského (Ciconia groensis). Tento nelétavý pták trochu připomínající krocana má prý duhově zbarvené peří kolem kloaky (= řitního otvoru). Když si uvědomíme, že své pozorování doc. Algida datoval 20. prosince – jakoupak duhu mohl o polární noci vidět ? My dokážeme, že ta domnělá duha bývá obvykle pouze hnědozelená.

Ani třída hmyzu (Insecta) nezůstala ušetřena pavědeckého řádění pana docenta. Již nyní je nám jasné, že jím popsaný netopýr sněžný (Vampyrus arkticus) nemůže být nic jiného než běžná polární můra (Lepidopterus georgiana schlem.). To jsme schopni dokázat velmi prostě, neboť netopýr jak známo nikdy nezírá zvenčí. Ne vše co lítá v noci je netopýr pane docente.

Se suverenitou sobě vlastní se docent Algida pouští i do živočichů mořských. Poněkud nás šokoval jeho popis rozmnožovacího orgánu samce kytovce broukala skvrnitého (Trichius fasciatus). Nebudeme polemizovat s jeho tvrzením, že broukalův orgán má tvar rotačního hyperboloidu. Jak ale může Algida tvrdit, že délka tohoto orgánu je pouze 1,6 palce (tj cca 4 cm), když sám má jak je známo na každém oku 7 (tedy celkem 14) dioptrií ? Je jasné, že je třeba, aby 4 ková polární expedice uvedla toto tvrzení na pravou míru.

V posledním článku, který docent Algida uveřejnil si vybral za objekt svého, dá se říci téměř perverzního zájmu život polární užovky Aurora semetrica (český název nemá). Podle našeho mínění nepatří slova, kterými popisuje svlékání samičky tohoto plaza do slovníku solidního vědce.

Doufám, že těchto několik příkladů vás přesvědčilo o nezbytnosti uspořádání naší expedice k severnímu pólu. Je potřeba udělat na severu i v zoologii pořádek.

Závěrem je zvykem poděkovat sponzorům, bez jejichž přispění by naše severské zoologické bádání nebylo možné.

Děkujeme firmám Calex Zlaté Moravce, Nanuk Olomouc, Míša Zdounky a Mrož Klatovy.

Firma Algida nám z nějakého nepochopitelného důvodu přispět odmítla.

Děkuji za pozornost.


Můra: Nadpřirozené bytosti arktické

 

Vážení čtyřitelé, milí sešlí a i vy velmi sešlí!

Dovolte mi, abych ve svém příspěvku pohovořil o nadpřiro-zených bytostech v arktických (pro méně zběhlé v zeměpise – severních) krajích.

Nejznámější komunitou jsou skřítci zvaní Trolové. Mají prapodivnou figuru,jedno oko, dlouhé ruce se čtyřmi prsty a dlouhý, chlupatý ocas, kterého se nikdy nezbavují, ani když se převtělí v jinou bytost. Jsou v zásadě dobří, ale dovedou se i naštvat a být mstiví, pokud jim a nejen jim škodíme. Znalci doporučují při setkání s neznámou osobou, zejména dívkou v dlouhé sukni, plácnout tuto přes zadek, za účelem zjištění, zda tam nemá ocas.

Žijí zde samozřejmě normální tvorové, které známe z literatury, či zoologických zahrad. Od jiných tvorů se však zásadně liší svojí bělostnou barvou. Protože druhů je málo (známe snad lední medvědy, polární lišky, pravé sobi, Eskymáky apod.), založili si Nadpřirozenou asociaci severských atypiků pod známou zkratkou NASA. Členové jsou na svou organizaci velmi pyšní, například polární holubi namísto klasického vrků, vrků, křičí nasavrky, nasavrky. Též se dohodli se na společné řeči, pochopitelně lidské. Jako důkaz uvádím výpověď kuchaře slavné Amundsenovy výpravy, který se na chvíli vzdálil a později líčil, jak se k němu hnala lední medvědice, před ním zabrzdila a pravila vilným hlasem. „Nechceš si za 50 trochu užít?“ Kuchař s hrůzou v očích souhlasil. Potomci těchto náhodných setkání jsou velmi chlupatí a žijí dodnes mezi námi. „Viď, Bundáši!“

V čele asociace dlouhodobě působí Severní královna. Jejím posláním je mrazit, sněžit a pouštět severní větry po celé zeměkouli. Oni takový severní větry dovedou člověka potrápit a nemusí být ani severní. Královna je dosud velmi krásná, i když poněkud vyzrála, prý už jí je více než 50 zim. Projevují se u ní některé problémy spojené s vysokým věkem, zejména zapomíná. Důkazem toho budiž letošní zima, následkem čehož někteří tvorové ztrácejí svoji bělost a zbarvují se. Královna je velmi přísná, ale spravedlivá.

Její osobu přiblížil Hans Christian Andersen v pohádce o Gerdě a Kájovi. Byly to chudé děti ze dvou sousedních rodin, jejichž rodiče nepracovali a živili se, jak se dalo. Severní královna jednoho dne vzala Káje k sobě, aby z něj vychovala pořádného člověka. Gerdě se po něm moc stýskalo a podnikla strastiplnou cestu, aby ho řekněme „vysvobodila“. Našla ho v královském zámku na zamrzlém jezeře, začarovaného. A zde musím přesně citovat autora. „Malý Káj byl celý zmodralý zimou, ba dokonce téměř černý!“ Skládal z ledových ker obrazce, které značily různá slova. Královna mu řekla (opět cituji): „Až se ti podaří složit slovo práce, budeš svým pánem a já ti daruji celý svět!“ Byl to pro něj přetěžký úkol, protože to slovo nikdy neslyšel, ba neznali ho ani jeho rodiče, ani prarodiče. Když Gerda Káje obejmula, její slzy zkropily jeho srdce i duši a vyprávěla mu o své cestě za ním, co všechno musela udělat, aby se k němu dostala, Káj procitl a pochopil, co je to pracovat a hned složil to slovo „práce“. Severní královna svůj slib dodržela a děti propustila. Ony se časem vzaly, poctivě pracují, mají kupu dětí a patří jim celý svět.

 

Děkuji za pozornost.

 


Vašík: Cíle expedice

Eb Kymáků přívrženci, severníci !

4ka je trasa vrcholných výkonů - noha člena pošlapala: Indonésii, Mexiko, Fatru, Austrálii, Patagonii, Ústí, Koreu, Aljašku !

NA TRASE NENÍ MALÝCH VÝKONŮ !

NENÍ MALÝCH CÍLŮ !

NENÍ MALÝCH ČLENŮ !

A co s tím? Tento potenciál se musí zhodnotit ! A proto je nutné expandovat! Co přineslo bohatství koloniálním mocnostem? Nám přinese též. Ale kam? Všude obsazeno. Management 4.trasy proto rozhodl - a jak z projevů předřečníků tušíte => směr SEVER !

Mám tu čest představit záměr - postavit a to přímo na pólu severním - misijní stanici 4.trasy !!

Výhody => do všech stran blízko zmrznou ty ukecané držky, co ruší kapelu budeme jedineční ovládneme zemské ložisko (osu) studené nápoje !

žádný hmyz, alergie, neroste tam plevel, nesmrdí kytky (naopak kytovci jsou přítulní !) jinde si ze zmrzlé moči postavíte plot?

V dalším vám bude představena stavba této stanic v předpremiéře, neboť je to v těchto prostorech lépe mediálně zprostředkovatelné než při premiéře v reálu - nemusí vyjít počasí, přenosové linky O2 zamrzají a ani účastníci (realizační komando) nebudou v takové pohodě !

Nebudu dále unavovat, vidím, jak vám všem v očích plane polární záře => proto expedici a výstavbě provolávám 4x [: ZDAR :]

Sdílej to!

Be the first to comment