Motorovo cestovatelská filmotéka I.


Před včerejší slezinou proběhlo poprvé avizované promítání.Film dokumentující cestovatelskou misi Motora a Evy Kolínské po Novém Zélandě v r.2006 zachycuje především přírodní zajímavosti "Severního ostrova", několik ukázek "původní" maorské kultury a i některé české stopy na N.Zélandě.

Samotný snímek pak je zpracován na vysoké, dalo by se říci, profesionální úrovni. Nakonec vše dobře dopadlo, strýček Motor nezmizel ve vlnách Jižního Pacifiku, dostalo se mu zaslouženého potlesku a tak mohl slíbit pokračování příště.

Příště bude za 14 dní, tj, 11. března, kdy budeme promítat "Nový Zéland - Jižní ostrov". I přes některé připomínky ponecháme, s ohledem na navazující slezinu, začátek promítání v 18:15 hod. Dík za technické zabezpečení promítání patří i našemu Štěpánovi.

Hoj Voj.

Sdílej to!

Be the first to comment