Kdo jsme a kam jdeme v roce 2013


4.trasa v TAKovém jubilejním roce

Začal rok 2013 a co víc, máme víc než jeho desetinu za sebou. Čtyřkaři se potkávají slezinách, ale i TAKových akcích, či na nejrůznějších poloprivátních setkáních.
Rok 2013 je pro Turistický Akademický Klub rokem jubilejním. Na podzim to bude 50 let, kdy byl TAK na FSI ČVUT na Karlově náměstí založen a bylo vyřčeno slovo STEZKA. A protože naše 4.trasa se učastnila všech TAKem pořádaných Stezek a v mezidobí organizovala vlastní, bude podzimní 55. Stezka zároveň 100. Stezkou 4kovou.
Nemám rád nostalgická tlachání, ale příležitost k troše bilancování tu je. Odtud byl je krůček k myšlence trasového Almanachu. Setkal jsem se i s názorem, že je to blbost, "kdo to bude číst", ale zdá se, že zvolna začíná převládat "pojďme něco sepsat, dokud si to pamatujeme"...
Stran formy a ekonomiky projektu není zatím vyřčeno poslední slovo. V tuto chvíli je nutné se soustředit na obsah. Byla schválena 2. verze osnovy, kterou naplňujeme (teď v únoru 2013 máme asi 40 stran textu bez fotek).

Osnova vypadá následovně:

I. 4. trasa dnes (Úvod)
II. Jak to začalo

- Vznik TAKu a 4.trasy   
- Jak to bylo s trasovými vlajkami   
- Šéfové 4. Trasy

III. Jak jsem se dostal/dostala na 4.trasu (co 4ka dala či vzala)

(zatím 5 článků)

IV. TAK je naše máma

- Vítání léta   
- TAKové bály 
- Čtyřka Stezky garantující

V. Historky Stezkové
...
VI. 4ková kapela
...
VII. 4kaři sportující   
...
VIII. Různé   
...
IX. Lidé

- Přezdívky
- Opustili nás… 

X. Přílohy

- Pozvánka na Stezku 1964   
- Seznam Stezek 4.trasy

Samozřejmě, že jsou vítány jakékoli kreativní nápady - třeba formou komentáře k tomuto článku - ale hlavně příspěvky.

A pokud chcete přispět i krátce, můžete použít níže přiložený formulář.

 

Za Redakční radu

Ivan "Šíma"

 

K 50. výročí založení 4ky bychom rádi vydali Almanach.

Kromě delších článků a úvah by se hodily krátké výkřiky či hesla a komentáře...( Pro nápovědu ukaž na ikonku s otazníkem)

Příklad::Ženu a 2 děti
Jak jsem se dostal/a na 4ku::heslovitě nebo i krátký příběh
4.trasa::čím je jedinečná nebo jiná, příp. čím se liší od jiných klubů, spolků, stolních společností apod.
Co mi vadí::třeba málo akcí, kouření, hraní...
Podpis::Jméno přezdívka - není nutné vyplnit
 

Sdílej to!

Be the first to comment