44. TAKový bál - 10.4.2015


Jak se vydařil bál, který byl tentokrát na téma "TAK bude cirkus", popisuje Wikina.

V pátek 10.dubna 2015 se uskutečnil v Masarykově koleji v Dejvicích v pořadí už 44. (Čtyřka jede!) TAKový bál ve skvěle vyhodnoceném stylu „Cirkus“, kterého se s obrovským nasazením chopil organizační tým tras 26 a 23, jmenovitě Erika Šimůnková Hatašová (T26), Eliška "Fela" Fuchsová (T23) a Anna "Annie" Frýdlová (T26). Trasy 20, 23, a 26 přiložily rovněž ruku ke společnému dílu přímo v místě konání a radou i pomocí přispěly zkušené bálové pořadatelky Veronika Jiravová a Alena Podrázská.

Plakát vytvořil, jako již poněkolikáté Jirka Bubeníček.

Masky byly díky tématu víc než přepestré, záplavy klaunů, krotitelů, artistů i akrobatů v mužském i ženském provedení gerontologického spolku uváděly studenty koleje do značných rozpaků, neb si nebyli jisti, zda po návratu z přilehlých restaurantů omylem nezbloudili do psychiatrické léčebny... Čtvrtá trasa obohatila sortiment všech ostatních, velmi zdařilých kostýmů přítomností tří „koček šelmovitých“ v nápaditých úborech – Inka Šlemrová, Zorka Fešaničová a Wickie Ryvolová. Zúčastnili se dokonce i manželé Berwitzovi. Vrcholem akce bylo předtančení pod vedením neuvěřitelně vynalézavé choreografky Evy Ornstové – tentokrát ve formě jednotlivých cirkusových čísel. Už nástup „Siláků“ aneb „Bratrů v triku“ v podání Jirky Pavlaty, Pavla Hrabala a Martina Švacha nenechalo nikoho na pochybách, že program bude excelentní! Následovala krotitelka medvědů Vendula Trubačová se dvěma skvěle vycvičenými brtníky - Pepou Urbánkem a Pavlem Košatou, úžasná břišní tanečnice s hadem Eliška Fuchsová, při jejímž vystoupení zvláště mužskému publiku doslova padaly oči z důlků a hned nato další drezůra, tentokrát slonů. Rozkošná drezérka Vlastička Kafková rozdávala vzdušné polibky na všechny strany, zatímco její dva svěřenci, poskládaní z jednoho siláka, principála a dvou medvědů trousili mezi obecenstvo pozornosti mnohem hmatatelnějšího kalibru, takže po jejich vystoupení museli zasáhnout jako úklidová četa oba uvaděči - Erika Šimůnková Hatašová a Aleš Hruška s úklidovým nářadím (pokud to není zcela jasné, sloni trousili polystyrenové exkrementy).

Obecenstvo se dostávalo stále více do varu při ukázce pozemní akrobacie, ve které zazářili oba „untrmani“ - Jirka Valda a Franta Hrstka, přičemž generační rozdíl mezi nimi nebyl ani v nejmenším patrný a i proto jim patří velký obdiv stejně jako dvojici éterických akrobatek Moniky Misíkové a Petry Kollmerové, které s půvabem sobě vlastním a s bezbřehou důvěrou vložily své mladé životy do jejich rukou.

Velké finále obstarala excelentním způsobem choreograficky nejnáročnější drezúra lipicánů (opravuji – lipicánek): Milada Corvin, Hanka Novotna, Václava Trubačová, Věra Musilová (4.trasa!), Alena Podráská, Eva Vrbová, Zdena Desenská, Blanka Neumanova, Dagmar Večerková, Loreta Pařízková a Vlasta Kafková pod taktovkou principála Jirky Klímy. Šapitó hřmělo potleskem a závěrečná děkovačka jen završila úžasné představení! Díky všem, kdo se podíleli a kdo (se) umí bavit!

Wickie/4.trasa

Sdílej to!

Be the first to comment