Perlustrace je když...


Na 3.Stezce byl Petr Kobián/t2, který organizoval Labadu, Hoki-koki aj., odveden na stanici VB.
TAKu bylo podáno následující vysvětlení.

Okresní oddělení ministerstva vnitra Semily.
--------------------------------------------------------------------------------
Č.j. A/20-St-65.

Dne 31.5.1965.

Turistický Akademický Klub

P r a h a  4, Na Lysině 12.
---------------------------


    Po prošetření vašeho dopisu ze dne 12.5.1965 vám sděluji.
    Je skutečností, že dne 25.4.1965 došlo v Harrachově k uvedené události. Obsah vašeho dopisu však není správný a je možné, že jste nebyli účastníky zájezdu, případně jejich vedoucími správně informováni.
    Pro vaši informaci uvádím, že se celá skupina zastavila na křižovatce, začali klekat na zem a zpívali různé písně.Vzhledem k tomu, že toto bylo v přímé blízkosti internátu chlapců n.p. Borské sklo byli hlídkou vyzváni aby z místa odešli s tím, že toto není dobrým příkladem pro chlapce z internátu. Celá skupina přestala zpívat. Vedoucí zájezdu s. Kobián Petr chtěl jednat s příslušníkem a proto ho tento žádal aby mu předložil OP. s. Kobián mu tento nedal a nechtěl mu ho předložit k řádné kontrole, i když toto je povinností každého občana. Po vysvětlování věci na Pohraničním oddělení VB upozornil příslušník s. Kobiána na to aby se celá skupina chovala dobře, a že si vypsal jeho jméno proto, aby v případě, že by ztropili výtržnost, že by to oznámil škole.
     Je pravdou, že zakročující příslušník v debatě s vedoucím zájezdu se vyjádřil že toto nám zde dělají většinou studenti a že toto neprovádí učedníci ze závodu. Rovněž je pravdou, že při odjezdu autobusu vyšel příslušník z PO VB s obuškem v ruce, ovšem rozhodně toto nebylo míněno jako provokace z jeho strany. Na druhé straně pak je se nutno zmínit též o tom, že někteří účastníci vašeho zájezdu při odjezdu autobusu dělali na příslušníka " dlouhé nosy " a různými posuňky se příslušníkům vysmívali.
    Závěrem bych chtěl podotknout, že my příslušníci VB nejsme rozhodně proti zábavě mladých lidí. Chápeme i to, že pokud jsou na výletech anebo mimo školu, bývá morálka i jednání trochu volnější než ve škole. Víme také, že mládež je hodně citlivá na jednání příslušníků VB. V Harrachově, vzhledem k tomu, že se jednáo rekreační středisko značně navštěvované
zvláště mladými lidmi, mají příslušníci dobré, ale bohužel někdy i špatné zkušenosti z jednání mladých lidí, často i studentů.
    Proto snad i tento zákrok, který dle mého názoru byl veden jen v tom směru aby nedošlo k porušení veřejného pořádku zanechal špatnou odezvu u některých účastníků zájezdu.
Uvedený případ jsem se zakročujícím příslušníkem projednal.
    Doufám, že vám toto vysvětlení postačí a že v budoucnu budou styky příslušníků VB se studenty vašeho turistického akademického klubu jen v tom dobrém.

 

 
N á č e l n í k :
vz. podpis
 
 

 


Petr předváděný

Sdílej to!

Be the first to comment